BlackBerry Torch 9810 - Wysyłanie dziennika połączeń

background image

Wysyłanie dziennika połączeń

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

W górnej części ekranu przesuń palcem po ekranie w lewą lub prawą stronę, aby wyświetlić ekran dziennika

połączeń.

3.

Zaznacz dziennik połączeń.

4.

Naciśnij klawisz

key > Pokaż > Historia.

5.

Zaznacz dziennik połączeń.

6.

Naciśnij klawisz

> Prześlij.