BlackBerry Torch 9810 - Poprawa jakości dźwięku wszystkich połączeń

background image

Poprawa jakości dźwięku wszystkich połączeń

Jakości dźwięku nie można zmienić, jeśli używasz zestawu słuchawkowego obsługującego Bluetooth.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Ustawienia połączeń.

3.

Zmień ustawienia w polu Dźwięk połączenia telefonicznego lub Dźwięk połączenia na zestawie słuchawkowym.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.