BlackBerry Torch 9810 - Zmiana domyślnej głośności dla połączeń

background image

Zmiana domyślnej głośności dla połączeń

Można zmniejszyć lub zwiększyć domyślną głośność dla połączeń. Im większa wartość procentowa, tym większa głośność.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Ustawienia połączeń.

3.

Zmień ustawienia w polu Domyślna głośność połączenia.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.