BlackBerry Torch 9810 - Resetowanie licznika połączeń

background image

Resetowanie licznika połączeń

Licznik połączeń dostarcza informacje o szacunkowym czasie trwania połączeń. Więcej informacji na temat dokładnego
czasu trwania połączenia można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Stan > Ostatnie połączenie lub Całkowita liczba połączeń > Wyczyść licznik czasu.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.