BlackBerry Torch 9810 - Włączanie lub wyłączanie wybierania numerów z ekranu Blokada

background image

Włączanie lub wyłączanie wybierania numerów z ekranu Blokada

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Hasło.

3.

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na połączenia wychodzące przy włączonej blokadzie.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Zmiana czasu automatycznej blokady smartfonu przy użyciu hasła,

336

Podręcznik użytkownika

Telefon

82