BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu przed rozmówcami podczas wykonywania połączeń

background image

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru telefonu przed rozmówcami

podczas wykonywania połączeń

Sieć bezprzewodowa ma możliwość zmiany wybranej przez użytkownika opcji.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Ustawienia połączeń.

• Aby ukryć numer telefonu podczas wykonywania połączeń, w polu Zastrzeż moje dane wybierz ustawienie

Zawsze.

• Aby wyświetlać numer telefonu podczas wykonywania połączeń, w polu Zastrzeż moje dane wybierz ustawienie

Nigdy.

• Aby sieć bezprzewodowa decydowała o wyświetlaniu lub ukrywaniu numeru telefonu, w polu Zastrzeż moje dane

wybierz ustawienie Określane przez sieć.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.