BlackBerry Torch 9810 - Zmiana sposobu odbierania lub kończenia połączeń za pośrednictwem etui lub suwaka

background image

Zmiana sposobu odbierania lub kończenia połączeń za pośrednictwem

etui lub suwaka

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Ustawienia połączeń.

• Aby automatycznie odbierać połączenia, gdy wyjmujesz smartfon BlackBerry z etui lub gdy otwierasz suwak,

zmień ustawienie w polu Autom. odbieranie połączeń na Po wyjęciu z etui, Rozsuń lub Oba.

• Aby przestać automatycznie odbierać połączenia, gdy wyjmujesz smartfonu BlackBerry

®

z etui lub gdy otwierasz

suwak, zmień ustawienie w polu Autom. odbieranie połączeń na Nigdy.

• Aby automatycznie kończyć połączenia po wsunięciu smartfonu do etui lub zamknięciu suwaka, zmień ustawienie

w polu Autom. rozłączanie na W etui, Zasuń lub Oba.

• Aby przestać automatycznie kończyć połączenia, gdy wsuwasz smartfonu do etui lub gdy zamykasz suwak, zmień

ustawienie w polu Autom. rozłączanie na Nigdy.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.