BlackBerry Torch 9810 - Zmiana sposobu odbierania połączeń za pośrednictwem zestawu słuchawkowego

background image

Zmiana sposobu odbierania połączeń za pośrednictwem zestawu

słuchawkowego

Jeśli smartfon BlackBerry jest połączony z zestawem słuchawkowym obsługującym technologię Bluetooth

®

lub zestaw

słuchawkowy jest podłączony do smartfonu, można tak ustawić smartfon, aby automatycznie odbierał połączenia po 5
sekundach.

Podręcznik użytkownika

Telefon

84

background image

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Ustawienia połączeń.

• Aby automatycznie obierać połączenia po 5 sekundach, w polu Autom. odbieranie połączeń wybierz opcję Po 5 s

(tylko Bluetooth/zest. słuch.).

• Aby przestać automatycznie odbierać połączenia po 5 sekundach, w polu Autom. odbieranie połączeń wybierz

opcję Nigdy.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.