BlackBerry Torch 9810 - Blokowanie lub zatrzymywanie blokowania połączeń

background image

Blokowanie lub zatrzymywanie blokowania połączeń

Zanim zaczniesz: Aby wykonać to zadanie, twój smartfon BlackBerry musi korzystać z karty SIM skonfigurowanej przez
dostawcę usług bezprzewodowych do korzystania z tej funkcji. Dostawca powinien też przekazać ci hasło blokowania
połączeń.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Blokowanie połączeń.

3.

Wybierz żądaną opcję blokowania połączeń.

4.

Naciśnij klawisz

> Włącz.

5.

Wpisz hasło blokowania połączeń.

Aby zakończyć blokowanie połączeń, zaznacz daną opcję blokowania połączeń. Naciśnij klawisz

> Wyłącz.

Podręcznik użytkownika

Telefon

75