BlackBerry Torch 9810 - Blokowanie połączeń — informacje

background image

Blokowanie połączeń — informacje

Funkcja blokowania połączeń umożliwia zablokowanie wszystkich połączeń przychodzących lub zablokowanie połączeń

przychodzących w czasie korzystania z roamingu. Można również blokować wszystkie połączenia wychodzące i wszystkie

połączenia wychodzące za granicę lub tylko połączenia wychodzące za granicę w czasie korzystania z roamingu.
Aby używać funkcji blokowania połączeń, smartfon BlackBerry musi korzystać z karty SIM, którą dostawca usług

bezprzewodowych skonfigurował do obsługi tej funkcji. Dostawca usług bezprzewodowych musi także dostarczyć hasło do

blokowania połączeń. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie

być obsługiwana.