BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie, zmiana lub usuwanie numeru przekazywania połączeń

background image

Dodawanie, zmiana lub usuwanie numeru przekazywania połączeń

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować smartfon
BlackBerry lub kartę SIM do obsługi tej usługi.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Przekazywanie połączeń.

3.

Naciśnij klawisz

.

• Aby dodać numer przekazywania połączeń, kliknij polecenie Nowy numer. Wpisz numer telefonu. Naciśnij

klawisz

na klawiaturze.

• Aby zmienić numer przekazywania połączeń, kliknij polecenie Edytuj numery. Zaznacz numer telefonu. Naciśnij

klawisz

> Edytuj. Zmień numer telefonu. Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

• Aby usunąć numer przekazywania połączeń, kliknij polecenie Edytuj numery. Kliknij numer telefonu. Kliknij

przycisk Usuń.

4.

Naciśnij klawisz

> Zamknij.