BlackBerry Torch 9810 - Rozpoczęcie i zakończenie przekazywania połączeń

background image

Rozpoczęcie i zakończenie przekazywania połączeń

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować smartfon
BlackBerry lub kartę SIM do obsługi tej usługi.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Przekazywanie połączeń.

• Aby przekazywać wszystkie połączenia na numer przekazywania połączeń, zmień ustawienie pola Przekazuj

połączenia na Zawsze.

• Aby przekazywać jedynie nieodbierane połączenia, zmień wartość pola Przekazuj połączenia na Dostosuj. W

polach Jeśli zajęty, Jeśli brak odpowiedzi i Jeśli niedostępny wpisz numer, pod który mają być przekazywane

połączenia.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Ustawienia przekazywania połączeń mają zastosowanie do wszystkich kolejnych połączeń przychodzących, aż do
momentu ponownej zmiany.
Aby przestać przekazywać połączenia, zmień wartość pola Przekazuj połączenia na Nigdy.

Podręcznik użytkownika

Telefon

74