BlackBerry Torch 9810 - Włączanie i wyłączanie połączeń oczekujących

background image

Włączanie i wyłączanie połączeń oczekujących

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, dostawca usług bezprzewodowych musi skonfigurować smartfon
BlackBerry lub kartę SIM do obsługi tej usługi.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Połączenie oczekujące.

3.

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Włączone.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.