BlackBerry Torch 9810 - Zmiana hasła blokowania połączeń

background image

Zmiana hasła blokowania połączeń

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Blokowanie połączeń.

3.

Naciśnij klawisz

> Zmień hasło.