BlackBerry Torch 9810 - Konfiguracja automatycznego dostępu do poczty głosowej

background image

Konfiguracja automatycznego dostępu do poczty głosowej

Możesz skonfigurować smartfon tak, aby automatyczne uzyskiwać dostęp do poczty głosowej, zapisując hasło poczty
głosowej. Po zapisaniu hasła poczty głosowej nie będzie potrzeby wprowadzania go każdorazowo przy odsłuchiwaniu
wiadomości poczty głosowej. Aby uzyskać dostęp do wiadomości poczty głosowej potrzebny jest numer dostępu i hasło.
Numer dostępu do poczty głosowej to numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie w celu uzyskania dostępu do
konta poczty głosowej. Jest on zazwyczaj ładowany do smartfonu przez dostawcę usług bezprzewodowych.
Wskazówka: W przypadku niektórych systemów poczty głosowej należy dodać dłuższą pauzę przed wprowadzeniem hasła.
Aby sprawdzić, czy jest to wymagane, zadzwoń na konto poczty głosowej i zapamiętaj ile czasu mija przed prośbą o
podanie hasła.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Poczta głosowa.

3.

Wprowadź numer i hasło dostępu do poczty głosowej. Aby dodać przerwę przed hasłem, naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Telefon

86

background image

• Aby dodać co najmniej jedną pauzę, umieść kursor na początku pola Hasło, a następnie wybierz opcję Dodaj

pauzę. Ta opcja służy do dodawania krótkiej przerwy między numerem dostępu do poczty głosowej, a hasłem.

• Aby uzyskiwać zapytanie przed wysłaniem hasła, umieść kursor na początku pola Hasło, a następnie wybierz

opcję Dodaj okres oczekiwania. Ta opcja służy do dodawania dłuższej przerwy między numerem dostępu do

poczty głosowej, a hasłem.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Nie mogę sprawdzić swojej poczty głosowej,

89