BlackBerry Torch 9810 - Sprawdzanie poczty głosowej

background image

Sprawdzanie poczty głosowej,

87

Sprawdzanie poczty głosowej

Niektóre kompozycje umożliwiają sprawdzanie poczty głosowej z poziomu ekranu głównego.
Wskazówka: Możesz zmienić ustawienia numeru dostępu i hasła do poczty głosowej tak, aby automatycznie uzyskiwać
dostęp do wiadomości poczty głosowej.

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Połącz się z pocztą głosową.

3.

Wprowadź numer dostępu i hasło do poczty głosowej po wyświetleniu się monitu.

Informacje pokrewne

Nie mogę sprawdzić swojej poczty głosowej,

89

Konfiguracja automatycznego dostępu do poczty głosowej,

86