BlackBerry Torch 9810 - Zmiana liczby dzwonków przed połączeniem smartfonu z pocztą głosową

background image

Zmiana liczby dzwonków przed połączeniem smartfonu z pocztą głosową

Aby zmienić liczbę dzwonków wykonywanych przez smartfon BlackBerry przed przekazaniem połączenia do poczty
głosowej, musisz połączyć się z systemem poczty głosowej dostawcy usług bezprzewodowych. Każdy dostawca usług
bezprzewodowych ma inny system poczty głosowej. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług
bezprzewodowych.

Informacje pokrewne

Nie mogę zmienić ustawienia liczby dzwonków w smartfonie,

90

Podręcznik użytkownika

Telefon

87