BlackBerry Torch 9810 - Nawiązywanie połączenia

background image

Nawiązywanie połączenia

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli smartfon BlackBerry jest odblokowany, naciśnij klawisz

.

• Jeśli smartfon jest zablokowany i nie chcesz go odblokowywać, naciśnij klawisz

> Połącz.

2.

Wpisz numer telefonu lub nazwę kontaktu.

3.

Naciśnij klawisz

.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz

.

Informacje pokrewne

Dodawanie pauzy lub okresu oczekiwania do numeru telefonu,

206

Dostępne polecenia głosowe,

93

Wykonywanie połączenia przy użyciu funkcjiDirect Connect,
Włączanie lub wyłączanie wybierania numerów z ekranu Blokada,

82

Sortowanie numerów telefonu lub kontaktów na ekranie telefonu,

83

Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń,

43