BlackBerry Torch 9810 - Odbieranie drugiego połączenia

background image

Odbieranie drugiego połączenia

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być obsługiwana.

W trakcie połączenia naciśnij klawisz

.

• Aby odebrać połączenie przychodzące i zawiesić bieżące połączenie, kliknij opcję Odbierz — zawieś bieżące.
• Aby odebrać połączenie przychodzące i zakończyć bieżące połączenie, kliknij opcję Odbierz — zakończ bieżące.

Aby powrócić do pierwszego połączenia, naciśnij klawisz

> Zamiana lub Flash.