BlackBerry Torch 9810 - Odbieranie lub kończenie rozmowy

background image

Odbieranie lub kończenie rozmowy

Naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Telefon

68

background image

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz

.

Informacje pokrewne

Zmiana dzwonka, powiadomień, przypomnień lub alarmów,

31

Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń,

43