BlackBerry Torch 9810 - Przełączanie aplikacji podczas połączenia

background image

Przełączanie aplikacji podczas połączenia

W trakcie połączenia naciśnij klawisz

> Przełącz aplikację.

Podręcznik użytkownika

Telefon

70

background image

Uwaga: Jeśli włączysz inną aplikację i chcesz zakończyć połączenie, naciśnij klawisz

.