BlackBerry Torch 9810 - Wybieranie numerów za pomocą cyfr lub liter

background image

Wybieranie numerów za pomocą cyfr lub liter

Jeżeli w numerze telefonu zostanie wpisana litera, smartfon BlackBerry wybierze zamiast niej cyfrę przypisaną do klawisza
danej litery na konwencjonalnej klawiaturze telefonicznej.

• Aby wpisać cyfrę, naciśnij klawisz numeryczny.
• Aby wpisać literę, naciśnij i przytrzymaj klawisz

. Naciśnij klawisz żądanej litery.