BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie własnego numeru telefonu

background image

Wyszukiwanie własnego numeru telefonu

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyświetlić aktywny numer telefonu, na ekranie głównym naciśnij klawisz

. Twój numer telefonu będzie

widoczny w górnej części ekranu.

• Aby wyświetlić listę wielu numerów telefonów na ekranie głównym, naciśnij klawisz

. Kliknij obszar w górnej

części ekranu. Jeśli plan taryfowy usług bezprzewodowych obejmuje usługę wysyłania wiadomości tekstowych,

pierwszy numer telefonu na liście to numer, za pomocą którego wysyłasz i odbierasz wiadomości tekstowe.

Informacje pokrewne

Wiele numerów telefonów — informacje,

81

Mój numer telefonu wyświetlany jest w aplikacji Telefon jako Nieznany,

90