BlackBerry Torch 9810 - Zawieszanie połączenia

background image

Zawieszanie połączenia

Jeśli smartfon BlackBerry jest połączony z siecią CDMA, nie można zawiesić połączenia.

W trakcie połączenia naciśnij klawisz

> Zawieś.

Aby wznowić połączenie, naciśnij klawisz

> Wznów.