BlackBerry Torch 9810 - Konfigurowanie szybkiego wybierania kontaktu

background image

Konfigurowanie szybkiego wybierania kontaktu

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż > Lista szybkiego wybierania.

3.

W oknie listy Numery szybkiego wybierania kliknij nieprzypisany klawisz.

4.

Kliknij kontakt.

5.

Jeśli jest to konieczne, kliknij numer telefonu wybranego kontaktu.

Aby nawiązać połączenie przy użyciu szybkiego wybierania, w aplikacji telefonu, na ekranie głównym, przy otwartej
wiadomości lub w skrzynce odbiorczej, naciśnij i przytrzymaj klawisz przypisany do kontaktu.