BlackBerry Torch 9810 - Telekonferencje

background image

Telekonferencje — informacje

Smartfon BlackBerry pozwala na ustanawianie dwóch rodzajów telekonferencji. Jeśli twoja organizacja lub usługa

konferencyjna przekazała ci numer mostka konferencyjnego, możesz tworzyć telekonferencje w kalendarzu smartfonu lub

komputera. Funkcja telekonferencji umożliwia użytkownikom posiadającym smartfony BlackBerry łatwy dostęp do

telekonferencji za pomocą opcji Dołącz teraz, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez dany smartfon. Eliminuje ona

konieczność wpisywania numeru mostka i kodów dostępu. Jeśli nie masz numeru mostka, możesz zadzwonić do kontaktów

i połączyć rozmowy.
Informacje pokrewne

Telekonferencje,

200

Telekonferencje

Zanim zaczniesz: W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych lub planu taryfowego usług bezprzewodowych ta
funkcja może nie być obsługiwana.
Jeśli smartfon BlackBerry jest połączony z siecią CDMA, nie można przyłączyć więcej niż dwóch numerów do
telekonferencji.

1.

W trakcie połączenia naciśnij klawisz

> Dodaj uczestnika.

2.

Wpisz numer telefonu lub zaznacz kontakt.

3.

Naciśnij klawisz

.

4.

Podczas nowego połączenia naciśnij klawisz

, aby zaprosić pierwszy kontakt do telekonferencji.

5.

Aby przyłączyć kolejny kontakt do połączenia, powtórz kroki 1 - 4.

Podręcznik użytkownika

Telefon

78

background image

Informacje pokrewne

Zawieszanie połączenia,

70