BlackBerry Torch 9810 - Zmiana aktywnego numeru telefonu

background image

Zmiana aktywnego numeru telefonu

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Kliknij obszar w górnej części ekranu.

3.

Kliknij numer telefonu, który chcesz ustawić, jako numer aktywny.

Informacje pokrewne

Mój numer telefonu wyświetlany jest w aplikacji Telefon jako Nieznany,

90

Nie mogę wykonywać lub odbierać połączeń,

43