BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie informacji o mobilnym punkcie aktywnym

background image

Wyświetlanie informacji o mobilnym punkcie aktywnym

Można sprawdzić czas trwania połączenia z mobilnym punktem aktywnym, nazwy połączonych z nim urządzeń oraz ilość
danych przesyłanych do połączonych urządzeń.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij opcję Sieci i połączenia > Mobilny punkt aktywny.

Informacje pokrewne

Zmiana ilości czasu, po upływie którego tryb mobilnego punktu aktywnego wyłącza się,

296