BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie informacji o podłączonym urządzeniu

background image

Wyświetlanie informacji o podłączonym urządzeniu

Można wyświetlić nazwę podłączonego urządzenia, adres MAC, adres IP i pasmo.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij opcję Sieci i połączenia > Mobilny punkt aktywny.

3.

Zaznacz urządzenie w sekcji Połączone urządzenia Wi-Fi.

4.

Naciśnij klawisz

> Szczegóły.