BlackBerry Torch 9810 - Wysyłanie raportu diagnostycznego mobilnego punktu aktywnego

background image

Wysyłanie raportu diagnostycznego mobilnego punktu aktywnego

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij opcję Sieci i połączenia > Mobilny punkt aktywny.

3.

Naciśnij klawisz

> Diagnostyka.

4.

Naciśnij klawisz

> Raport e-mail.

Podręcznik użytkownika

Tryb mobilnego punktu aktywnego

297