BlackBerry Torch 9810 - Zmiana ilości czasu, po upływie którego tryb mobilnego punktu aktywnego wyłącza się

background image

Zmiana ilości czasu, po upływie którego tryb mobilnego punktu

aktywnego wyłącza się

Domyślnie, jeśli urządzenie BlackBerry nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego oraz — razem z innymi
urządzeniami połączonymi z mobilnym punktem aktywnym — pozostaje nieaktywne przez 15 minut, tryb mobilnego
punktu aktywnego wyłącza się, aby zaoszczędzić energię akumulatora.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij opcję Sieci i połączenia > Mobilny punkt aktywny > Opcje.

3.

Zmień ustawienie w polu Licznik czasu automatycznego wyłączania.