BlackBerry Torch 9810 - Zmiana nazwy mobilnego punktu aktywnego

background image

Zmiana nazwy mobilnego punktu aktywnego

Można nadać nazwę swojemu mobilnemu punktowi aktywnemu, aby użytkownicy innych urządzeń obsługujących sieci Wi-
Fi widzieli ją w trakcie próby nawiązania połączenia z tym punktem. Po włączeniu trybu mobilnego punktu aktywnego
nazwa mobilnego punktu aktywnego wyświetlana jest w obszarze połączeń w górnej części ekranu głównego.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij opcję Sieci i połączenia > Mobilny punkt aktywny > Opcje.

3.

W polu Nazwa sieci (SSID) wpisz nazwę mobilnego punktu aktywnego.