BlackBerry Torch 9810 - Ręczne łączenie się z siecią komórkową podczas używania trybu mobilnego punktu aktywnego

background image

Ręczne łączenie się z siecią komórkową podczas używania trybu

mobilnego punktu aktywnego

Jeśli smartfon BlackBerry jest połączony z siecią GSM i włączony jest tryb mobilnego punktu aktywnego, może być
konieczne ręczne połączenie się z siecią komórkową przy użyciu punktu dostępowego (APN). Aby uzyskać nazwę
użytkownika i hasło potrzebne do korzystania z punktu dostępowego (APN), skontaktuj się z dostawcą usług
bezprzewodowych. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych możesz mieć możliwość podania dwóch nazw
punktów dostępowych.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Zaznacz pole wyboru Mobilny punkt aktywny.

3.

Jeśli to konieczne, podaj nazwę punktu dostępowego i dane logowania dla każdego z punktów.

4.

Kliknij przycisk OK.