BlackBerry Torch 9810 - Włączanie i wyłączanie trybu mobilnego punktu aktywnego

background image

Włączanie i wyłączanie trybu mobilnego punktu aktywnego

Zanim zaczniesz: Aby wykonać to zadanie, musisz włączyć w smartfonie BlackBerry połączenie z siecią komórkową oraz
połączenie Wi-Fi.

Podręcznik użytkownika

Tryb mobilnego punktu aktywnego

294

background image

Przy pierwszym włączeniu trybu mobilnego punktu aktywnego smartfon może wyświetlić monit o aktywację konta
mobilnego punktu aktywnego i ustawienie dla niego hasła.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
• Aby włączyć tryb mobilnego punktu aktywnego, zaznacz pole wyboru Mobilny punkt aktywny.
• Aby wyłączyć tryb mobilnego punktu aktywnego, usuń zaznaczenie pola wyboru Mobilny punkt aktywny.

Gdy włączony jest tryb mobilnego punktu aktywnego, w obszarze połączeń w górnej części ekranu głównego wyświetlany
jest wskaźnik

.