BlackBerry Torch 9810 - Zatrzymanie wymiany danych między połączonymi urządzeniami

background image

Zatrzymanie wymiany danych między połączonymi urządzeniami

Domyślnie urządzenia połączone z mobilnym punktem aktywnym mogą wysyłać do siebie dane. Jeśli na przykład z
mobilnym punktem aktywnym połączone są dwa komputery przenośne, ich użytkownicy mogą razem grać w grę. Jeśli twój
smartfon BlackBerry korzysta z serwera BlackBerry Enterprise Server, to możliwość wymiany danych zależy od ustawień
wprowadzonych przez administratora i wymiana może być niedostępna.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij opcję Sieci i połączenia > Mobilny punkt aktywny > Opcje.

3.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj połączonym urządzeniom na wymianę danych ze sobą.

Podręcznik użytkownika

Tryb mobilnego punktu aktywnego

295