BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę używać smartfonu jako mobilnego punktu aktywnego

background image

Nie mogę używać smartfonu jako mobilnego punktu

aktywnego

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że połączenie z siecią komórkową i połączenie Wi-Fi są włączone.
• Upewnij się, że smartfon BlackBerry jest połączony z siecią komórkową, sprawdzając, czy w obszarze połączeń w

górnej części ekranu głównego wyświetlany jest wskaźnik

.

• Upewnij się, że plan taryfowy usług bezprzewodowych jest skonfigurowany do korzystania z mobilnego punktu

aktywnego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

• W trybie roamingu na ekranie Opcje sieci telefonii komórkowej sprawdź, czy w polach Usługi danych i W czasie

roamingu wybrana jest opcja Wł.

Informacje pokrewne

Ręczne łączenie się z siecią komórkową podczas używania trybu mobilnego punktu aktywnego,

295

Włączanie i wyłączanie trybu mobilnego punktu aktywnego,

294