BlackBerry Torch 9810 - Blokowanie wiadomości przychodzących

background image

Blokowanie wiadomości przychodzących

Jeśli twoje służbowe konto e-mail jest powiązane z programem BlackBerry Enterprise Server, być może nie będzie można
zablokować lub odblokować wiadomości PIN otrzymywanych od kontaktów w organizacji, kontaktów spoza organizacji lub
obu tych typów kontaktów.
W przypadku gdy blokujesz wiadomości, możesz ustawić smartfon tak, aby przepuszczał wiadomości od określonych
kontaktów.

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

123

background image

• Aby blokować wszystkie przychodzące wiadomości e-mail, PIN lub tekstowe, kliknij ikonę Opcje na ekranie

głównym lub w folderze. Kliknij Zabezpieczenia > Zapora firewall.Zaznacz pola wyboru obok żądanych typów

wiadomości.

• Aby blokować tylko wiadomości tekstowe z załącznikami z serwisów reklamowych lub od nieznanego nadawcy,

kliknij ikonę Wiadomości tekstowe na ekranie głównym.Naciśnij klawisz

> Opcje.W sekcji MMS, w sekcji

Filtrowanie wiadomości, zaznacz pole wyboru Odrzucaj wiadomości anonimowe lub Odrzucaj reklamy.

2.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Uwaga: Nawet jeśli zablokowane wiadomości nie docierają do smartfonu BlackBerry, mogą one obciążać pulę transferu
danych rozliczaną w używanym planie taryfowym usług bezprzewodowych. Aby zatrzymać przekazywanie do smartfonu
niechcianych wiadomości e-mail, które obciążają pulę transferu danych użytkownika, można wyłączyć funkcję przesyłania
dalej wiadomości e-mail lub zastosować filtry wiadomości e-mail.
Informacje pokrewne

Tworzenie filtra poczty e-mail,

107