BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie kontaktów do listy dozwolonych nadawców

background image

Dodawanie kontaktów do listy dozwolonych nadawców

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zapora firewall.

3.

W sekcji Ogólne zaznacz pole wyboru Włącz (jeśli nie jest zaznaczone).

4.

W sekcji Blokuj wiadomości przychodzące wybierz co najmniej jeden rodzaj wiadomości.

5.

W sekcji Wyjątki zaznacz pole wyboru Określone adresy, numery telefonów i numery PIN.

6.

Kliknij przycisk Dodaj.

7.

Naciśnij klawisz

.

8.

Kliknij jeden z następujących elementów menu:
• Dodaj adres e-mail
• Dodaj numer telefonu
• Dodaj PIN

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

124

background image

9.

W oknie dialogowym Wprowadź nowy wyjątek wpisz informacje kontaktu.

10. Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

11. Naciśnij klawisz

> Zamknij.

12. Naciśnij klawisz

> Zapisz.