BlackBerry Torch 9810 - Natywne zaszyfrowane wiadomości IBM Lotus Notes

background image

Natywne zaszyfrowane wiadomości IBM Lotus Notes
Informacje o natywnych zaszyfrowanych wiadomościach IBM Lotus

Notes

Jeżeli konto pocztowe jest skojarzone z programem BlackBerry Enterprise Server obsługującym tę funkcję, istnieje

możliwość wysyłania i odbierania wiadomości w smartfonie BlackBerry z użyciem natywnego szyfrowania programu IBM

Lotus Notes. Podczas wysyłania i odbierania wiadomości zaszyfrowanych w programie IBM Lotus Notes może zostać

wyświetlony monit o wpisanie hasła identyfikatora programu IBM Lotus Notes.
Przed wysłaniem lub odebraniem natywnych zaszyfrowanych wiadomości programu IBM Lotus Notes użytkownik lub

administrator może być zmuszony do zaimportowania pliku identyfikatora IBM Lotus Notes za pomocą programu Lotus

iNotes (znanego wcześniej pod nazwą IBM Lotus Domino Web Access). Na komputerze musi być zainstalowane

oprogramowanie IBM Lotus Notes 7.0 lub nowsze, obsługujące konto e-mail na serwerze IBM Lotus Domino 7.0 lub

nowszym.

Szyfrowanie wiadomości za pomocą natywnego szyfrowania IBM Lotus

Notes

1.

W trakcie tworzenia lub przekazywania wiadomości lub odpowiadania na nią, ustaw pole Szyfrowanie na wartość