BlackBerry Torch 9810 - Wiadomości chronione za pomocą protokołu S/MIME i PGP

background image

Wiadomości chronione za pomocą protokołu S/MIME i PGP
Podstawowe informacje o wiadomościach chronionych za pomocą

protokołu S/MIME i PGP

Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości — informacje

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z programu BlackBerry Enterprise Server obsługującego tę funkcję, możesz stosować

podpis cyfrowy i szyfrowanie wiadomości, aby zwiększyć poziom zabezpieczeń wiadomości e-mail i PIN wysyłanych ze

smartfonu BlackBerry. Podpis cyfrowy pomaga odbiorcom wiadomości w potwierdzeniu autentyczności i spójności

wiadomości, które wysyłasz. W przypadku cyfrowego podpisania wiadomości za pomocą Twojego klucza prywatnego

odbiorca, używając Twojego klucza publicznego, sprawdza, czy dana wiadomość istotnie pochodzi od Ciebie i czy nie

została zmieniona.
Szyfrowanie służy do zachowania poufności wiadomości. Do szyfrowania wiadomości smartfon stosuje klucz publiczny

odbiorcy. Z kolei do jej odszyfrowania odbiorca używa swojego klucza prywatnego.
Aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość PIN, numer PIN i adres e-mail kontaktu muszą się znajdować na liście kontaktów.

Smartfon lokalizuje klucz PGP lub certyfikat kontaktu na podstawie adresu e-mail z listy kontaktów.

Podpisywanie lub szyfrowanie wiadomości

Możesz podpisywać lub szyfrować wiadomości e-mail i PIN.
Jeżeli korzystasz z serwera Serwer PGP Universal, twój administrator mógł ustawić opcję stałego podpisywania lub
szyfrowania twoich wiadomości przez serwer PGP Universal Server.

1.