BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie monitu, który pojawia się przy zastosowaniu niezalecanego certyfikatu lub klucza PGP

background image

Wyłączanie monitu, który pojawia się przy zastosowaniu niezalecanego

certyfikatu lub klucza PGP

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME lub PGP.

3.

W części Ogólne, usuń zaznaczenie pola wyboru Ostrzegaj o problemach z moimi certyfikatami lub pola wyboru

Ostrzegaj o problemach z moimi kluczami PGP.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.