BlackBerry Torch 9810 - Zmiana certyfikatów lub kluczy podpisywania i szyfrowania

background image

Zmiana certyfikatów lub kluczy podpisywania i szyfrowania

Smartfon BlackBerry stosuje certyfikat lub klucz PGP użytkownika do szyfrowania wiadomości w folderze Wysłane i załącza
certyfikat szyfrowania lub klucz publiczny PGP użytkownika do wysyłanych wiadomości, aby urządzenia odbiorców
wiadomości mogły odpowiednio zaszyfrować wiadomości zwrotne.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME lub PGP.

3.

Zmień ustawienia pola Certyfikat lub Klucz domyślny.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim smartfonie,

133