BlackBerry Torch 9810 - Zmiana czasu wyświetlania monitu o podanie hasła magazynu kluczy w podpisanych lub zaszyfrowanych wiadomościach

background image

Zmiana czasu wyświetlania monitu o podanie hasła magazynu kluczy w

podpisanych lub zaszyfrowanych wiadomościach

Monit o podanie hasła magazynu kluczy może być wyświetlany za każdym razem, gdy używany jest certyfikat osobisty lub
klucz PGP z magazynu kluczy. Dzieje się tak na przykład, gdy wysyłasz podpisaną wiadomość lub smartfon BlackBerry
odszyfrowuje otrzymaną wiadomość. Można wyłączyć ten monit lub zmienić ustawienia tak, aby pojawiał się on rzadziej.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

3.

Zaznacz certyfikat osobisty lub klucz PGP.

4.

Naciśnij klawisz

> Zmień poziom zabezpieczeń.

• Aby wyłączyć monit o podanie hasła magazynu kluczy, ustaw poziom zabezpieczeń na Niski.
• Aby monit wyświetlał się tylko wtedy, gdy hasło nie znajduje się w pamięci podręcznej lub gdy częstotliwość

odświeżania elementów w magazynie kluczy wygasła, ustaw poziom zabezpieczeń na Średnie.

• Aby zawsze wyświetlać monit, ustaw poziom zabezpieczeń na Wysoki.

5.

Kliknij przycisk OK.