BlackBerry Torch 9810 - Zmiana domyślnej klasyfikacji wiadomości

background image

Zmiana domyślnej klasyfikacji wiadomości

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, służbowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry Enterprise Server obsługującego tę funkcję, a administrator musi włączyć klasyfikację wiadomości.
Smartfon BlackBerry ma za zadanie stosować domyślną klasyfikację dla wiadomości wysyłanej do kontaktu, do którego
wysyłasz wiadomość po raz pierwszy lub otrzymywanej od niego po raz pierwszy. Jeśli wcześniej wysłano wiadomość do
danego kontaktu lub otrzymano wiadomość od niego, smartfon próbuje zastosować poprzednią klasyfikację.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Usługi domyślne.

3.

Zmień ustawienia w polu Widok domyślny.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.