BlackBerry Torch 9810 - Zmiana domyślnych opcji podpisu i szyfrowania

background image

Zmiana domyślnych opcji podpisu i szyfrowania

Smartfon BlackBerry ma za zadanie stosować domyślne opcje podpisu i szyfrowania, jeżeli wysyłasz wiadomość do
kontaktu po raz pierwszy lub, gdy po raz pierwszy otrzymujesz wiadomość od danego kontaktu. W przeciwnym przypadku
smartfon wykorzystuje historię wiadomości, na bazie której sugeruje opcje podpisu i szyfrowania.
Można też ustawić smartfon w taki sposób, aby wykorzystywał domyślne opcje podpisu i szyfrowania w przypadku
wiadomości wychodzących. Jeśli jednak jest włączona klasyfikacja wiadomości, może nie być możliwości użycia domyślnej
opcji podpisu i szyfrowania, w zależności od wymogów zabezpieczeń klasyfikacji wiadomości. Przykładowo, jeżeli domyślna
opcja podpisu i szyfrowania jest ustawiona na „Podpisz”, a ty odpowiadasz na wiadomość sklasyfikowaną jako poufna,
opcja podpisu i szyfrowania ustawiana jest na „Podpisz i szyfruj” zamiast domyślnej opcji.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Usługi domyślne.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

130

background image

3.

Zmień ustawienia w polu Kodowanie domyślne.
• Aby użyć domyślnych opcji podpisu i szyfrowania w odniesieniu do wszystkich wiadomości wychodzących, należy

ustawić pole Propozycja kodowania wiadomości wychodzącej na wartość Użyj domyślnego kodowania.

• Aby użyć opcji podpisu i szyfrowania wykorzystującej historię wiadomości, ustaw pole Propozycja kodowania

wiadomości wychodzącej na wartość Użyj historii wiadomości.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Niektóre opcje podpisywania i szyfrowania wiadomości są niedostępne w moim smartfonie,

133