BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji pobierania załączników we wiadomościach zaszyfrowanych

background image

Zmiana opcji pobierania załączników we wiadomościach zaszyfrowanych

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME lub PGP.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby automatycznie pobierać załączniki do wiadomości zaszyfrowanych, zmień ustawienie w polu Obsługa

szyfrowanych załączników na Automatycznie.

• Aby ręcznie pobierać załączniki do wiadomości zaszyfrowanych, zmień ustawienie w polu Obsługa szyfrowanych

załączników na Ręcznie.

• Aby wyłączyć pobieranie przez smartfon BlackBerry załączników do wiadomości zaszyfrowanych, zmień

ustawienie w polu Obsługa szyfrowanych załączników na Brak.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.