BlackBerry Torch 9810 - Zmiana rozmiaru wskaźników S/MIME lub PGP w wiadomościach

background image

Zmiana rozmiaru wskaźników S/MIME lub PGP w wiadomościach

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > S/MIME lub PGP.

3.

W sekcji Ogólne, zmień ustawienia w polu Ikony podglądu wiadomości.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

131