BlackBerry Torch 9810 - Dołączanie certyfikatu lub klucza PGP do wiadomości

background image

Dołączanie certyfikatu lub klucza PGP do wiadomości

Do wiadomości email i PIN można dołączyć certyfikat lub klucz PGP.

1.

Podczas tworzenia wiadomości naciśnij klawisz

> Dołącz > Certyfikaty lub Klucze PGP.

2.

Zaznacz certyfikat lub klucz PGP.

3.

Naciśnij klawisz

> Kontynuuj.