BlackBerry Torch 9810 - Pobieranie certyfikatu lub klucza PGP używanego do podpisywania lub szyfrowania wiadomości

background image

Pobieranie certyfikatu lub klucza PGP używanego do podpisywania lub

szyfrowania wiadomości

Jeżeli certyfikat lub klucz PGP nie został dołączony do odebranej wiadomości lub nie ma go w magazynie kluczy smartfonu
BlackBerry, możesz pobrać klucz lub certyfikat PGP.
Smartfony użytkowników zarejestrowanych na serwerze PGP Universal Server mogą automatycznie pobierać klucz PGP
nadawcy z serwera PGP Universal Server. Nie można pobrać klucza PGP nadawcy ręcznie.

1.

W wiadomości zaznacz wskaźnik szyfrowania lub podpisu cyfrowego.

2.

Naciśnij klawisz

> Pobierz certyfikat nadawcy lub Pobierz klucz PGP nadawcy.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

126

background image

3.

Określ kryteria wyszukiwania.

4.

Naciśnij klawisz

> Wyszukaj.

5.

Kliknij certyfikat lub klucz PGP.

6.

Kliknij polecenie Dodaj do magazynu kluczy.