BlackBerry Torch 9810 - Podgląd certyfikatu używanego do podpisywania lub szyfrowania wiadomości

background image

Podgląd certyfikatu używanego do podpisywania lub szyfrowania

wiadomości

1.

W wiadomości zaznacz wskaźnik stanu szyfrowania lub wskaźnik podpisu elektronicznego.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż certyfikat nadawcy lub Pokaż certyfikat szyfrowania.